3 tipy, jak zefektivnit provoz podniku

16. 9. 2017

Zefektivňování provozu vašeho podniku a šetření penězi často vyžaduje nahlížet na celý systém, probíhající procesy i sbíraná data jinak, než jste normálně zvyklí. Pokud nedosahujete takových výsledků, jaké byste si přáli, je možná na čase přehodnotit svůj dosavadní přístup a přestat opakovat stejné chyby. Například s pomocí následujících tří tipů.

Vysoká fluktuace zaměstnanců pramení z jejich nedostatečné angažovanosti

To, že zaměstnanci do vaší restaurace přicházejí a také z ní čas od času odcházejí, je samozřejmě normální. Pokud se však lidé mění příliš často, něco není v pořádku. A nejen to, přicházíte o nemalé peníze i plynulost provozu.

Co se s tím dá dělat? V prvé řadě byste měli fluktuaci zaměstnanců sledovat. A následně se snažit jí předcházet – tím, že budete pracovat s její hlavní příčinou, kterou je často nedostatečné zapojení a angažovanost vašich zaměstnanců v chodu podniku.

Jaké varovné signály vám mohou napovědět, že členové vašeho týmu ztrácí o práci zájem?

  • Pozdní příchody, častá nemocenská nebo předávání vlastních směn kolegům.
  • Nedodržování nastavených interních pravidel a standardů nebo opakování stále stejných chyb.
  • Nedbalý vzhled či nedostatečná osobní hygiena.
  • Snaha ukončit směnu a opustit pracoviště, co nejdříve je to možné.
  • Snížená produktivita, nedostatek vlastní iniciativy a ztráta pozornosti.
  • Omezování sociálních vazeb.
  • Zvýšená negativita a časté stížnosti.

To, že se výše zmíněné signály u vašich zaměstnanců jednou za čas objeví, samozřejmě ještě neznamená, že je práce přestala bavit. Každý máme v zaměstnání slabší chvilky. Je však potřeba sledovat, zda k nim nedochází příliš často. A hlavně se svým týmem mluvit, ptát se na konkrétní problémy a být upřímný.

Ptáte se, jak se dá neangažovanosti vašich zaměstnanců předcházet? Třeba tím, že každému z nich vytvoříte plán jejich osobního rozvoje. Součástí vaší role lídra týmu by totiž měla být rovněž role kouče, který zaměstnancům pomáhá se rozvíjet, stanovovat si vize do budoucna a tyto vize naplňovat. Takový plán by měl ideálně obsahovat jejich cíle na následujících 30 dní následované vizemi v půlročním, ročním a tříletém výhledu.

Kalkulační list receptu je užitečnou pomůckou – pokud je reálný

Znát své náklady díky tomu, že pečlivě propočítáváte každý recept do poslední suroviny, je skvělá věc. A rozhodně užitečná. Může však být rovněž značně problematická – v případě, že se váš recept, vytvořený v ideálním světě přesných kalkulací, ve výsledku nesetká s realitou. Je tudíž potřeba kalkulační list nejen vytvořit, ale rovněž hlídat, zda jej zaměstnanci dodržují.

Jak tedy zajistit, aby kalkulace fungovaly? Jednoduše: dělejte pravidelné kontroly. Například tak, že občas změříte nebo zvážíte suroviny, které vaši zaměstnanci přidávají jen „od oka“, abyste zjistili, zda není používané množství násobně větší. Také se ujistěte, že má váš tým k dispozici správné (a pořádné) náčiní k tomu, aby mohl požadované množství skutečně odměřit. Případně kalkulaci změňte nebo upravte, pokud zjistíte, že v reálném světě (na základě zkušenosti vašich zaměstnanců) nefunguje.

Průměrnou výši útraty vašich zákazníků se vyplatí sledovat

Vaše restaurace samozřejmě potřebuje prodávat, aby byla úspěšná. Je proto důležité monitorovat, jak si vaše prodeje vedou. Jedním z nástrojů, který mnohé restaurace pro tento účel využívají, je sledování účtů vašich zákazníků a jejich průměrné útraty. To vám snadno ukáže chytrý pokladní systém. Jedná se o užitečný zdroj informací, který vám může prozradit mnohé. Pokud však chcete skutečně proniknout do hloubky těchto čísel, je potřeba sledovat nejen celkovou sumu, ale rovněž analyzovat jednotlivé kategorie produktů a jejich prodeje. Například konkrétní čísla u prodejů předkrmů, dezertů, lahví vína či drinků, nebo i průměrný čas, který u vás hosté stráví.

Pokud chcete zvýšit své prodeje, snažte se identifikovat oblasti, kde je pro to největší potenciál. A dívejte se na věci z více úhlů. Můžete například zjistit, že pokles prodeje lahví vína není způsoben tím, že by hostům nechutnalo. Ale jednoduše tím, že je obsluze nepříjemné otevírat láhev před zákazníkem u stolu. Je proto skutečně potřeba nad věcmi přemýšlet do hloubky a snažit se odhalit, co se ve vašem podniku skutečně děje.

Článek v originále vyšel v Magazínu Storyous.

Zdroj fotek: Storyous